Om oss

 

Stadgar

Våra fullständiga stadgar kan du läsa genom att klicka här, nedan har vi valt ut de viktigaste bitarna.

GRIPEN OCRa (Obstacle Course Racing association) är en samhällsnyttig idéell idrottsförening utan näringsverksamhet med säte i Malmö, Skåne län.

Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund.

Föreningen kommer initialt inte att vara ansluten till något förbund. Nu när SOCRA, Swedish Obstacle Course Race Association, är anslutet till Svenska Friidrottsförbundet kan det bli aktuellt för GRIPEN OCRa att ansluta sig till SOCRA i framtiden.

Eftersom OCR i dagsläget inte är är en sport med förbund krävs det inte anslutning till specialförbund för att tävla i tävlingsklass. Detta kan dock komma att ändras i framtiden. Föreningen kommer däremot att följa idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (med undantag för det som beskrivs om ålder)

● Förbinder sig att springa minst två (2) OCR-lopp om året tillsammans med andra

lagmedlemmar. OBS gäller ej vid skada som förhindrar tävling.

● Förbinder sig att vara funktionär vid minst två (2) tillfällen per år, om föreningen

önskar det. OBS; gäller ej vid elitsatsning*.

● Förbinder sig att närvara vid minst ett (1) träningsläger eller lagkväll per år, förutsatt

att det erbjuds totalt minst 5 tillfällen.

● Vid deltagande i OCR-tävling representerar medlem sin förening.

● Vara ansluten till Facebook och Swish.

● Skall ha läst och samtyckt till föreningsstadgar.

● Får endast tillhöra en OCR-förening.
● Skall vara boende i Skåne eller angränsande län för att kunna samåka och träffas
frekvent.
● Skall vara över 18 år då de flesta OCR-lopp kräver det som åldersgräns.
 
* T.ex. som mål att placera sig topp tjugo (20) eller bättre bland kvinnor/män på
Toughest-event och normalt placera sig i topp femtio (50)
● Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
● Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
● Har rätt att använda de rabatter och erbjudanden som anordnas till laget, men får
inte sprida dem vidare.
● Kan uteslutas om de inte fortsätter uppfylla krav för medlemskap.
● Kan maximalt uppgå till 100 personer då målet är att ha en familjär känsla och att
kunna administrera samåkning, träningsläger mm. utan för mycket arbete.
 
● Skall betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet oavsett när man
ansluter på året.
● Skall vara engagerad i laget, hjälpa till vid behov samt stötta andra lagmedlemmar.
● Nya medlemmar skall bidra till så jämn könsfördelning som möjligt.
● Nya medlemmar godkänns av styrelse och skall helst om möjligt ha träffats
personligen.
● Skall göra en presentation av sig själv i Facebookgruppen.
● Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
● Godkänner samtycke enligt personuppgiftslagen.
● Godkänner samtycke av bildpublicering.

Ordförande: Jens Jexmark
Sekreterare: Thomas Novin
Kassör: Aniko Cedergren
Ledamöter: Patrik Kristoffersson, Sebastian Lenander
Suppleanter: Tommy Madsen, Linda Digby & Rickard Hansson

Bli medlem i GRIPEN OCR

För att bli medlem behöver du läsa igenom stadgarna, se till att du uppfyller kraven och därefter kontakta oss via någon av våra sociala medier.

Kontakta oss